เวลาต้มมัน

เอาจริง ๆ แล้วนี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระอยู่บ้าง จนถึงเวลาที่เราต้องใช้ความรู้ในเรื่องนี้จริง ๆ นั่นแหละเราจึงจะเข้าใจว่าความรู้พื้น ๆ นี้เป็นสิ่งสำคัญ ผมพยายามต้มมันให้ได้ในเวลาพอดีมาแล้วหลายครั้ง ส่วนใหญ่ก็ต้องเอามันใส่หม้อต้มต่อเพราะว่ามันยังไม่สุกดี จนในที่สุดผมก็พอจะเลือกเวลาได้อย่างเหมาะสม

ตั้งน้ำในอุณหภูมิห้อง ใส่มันลงไปโดยไม่ต้องรอให้น้ำเดือดก่อน หัวมันขนาดเท่าข้อมือจะใช้เวลาประมาณ 18-20 นาทีก็จะสุกพอดี เราสามารถใช้ส้อมจิ้มจนทะลุได้ไม่ติดแกนแข็งภายใน พยายามเลือกหัวมันที่มีขนาดไล่เลี่ยกันมันจะได้สุกพร้อมกัน แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ตักเอามันหัวเล็กออกก่อนในช่วงเวลาประมาณ 13 – 15 นาทีหลังเอามันใส่หม้อ ถ้ามันหัวเล็กกว่านั้นก็เอาออกก่อน อาจจะในช่วงเวลา 10 – 13 นาที

ผมไม่ทราบว่ามันต่างชนิดกันจะใช้เวลาต้มนานกว่ากันไหม ปกติแล้วผมจะต้องมันเทศเป็นหลักครับ